Nieuws

Alle nieuwsitems

De stad Hasselt start in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een seniorenbehoefteonderzoek. “Hiermee willen we in kaart brengen wat de noden zijn bij onze senioren zodat we ons beleid daar op kunnen afstemmen”, aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans.   Door de toenemende …

Van bij de start van haar mandaat nam schepen van de Hasselaar Lies Jans het kerkenbeleidsplan kordaat op. “We gingen dadelijk in overleg met de verschillende kerkfabrieken”, aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans. “Er ligt nog heel wat werk op de plank maar we gaan er wel mee aan de slag.”   Zo …

HASSELT – Meer dan een jaar geleden diende N-VA-gemeenteraadslid Lies Jans een voorstel in voor de inrichting van een volwaardige standplaats voor kampeerauto’s. De meerderheid verwierp dit voorstel maar schepen Mondelaers deed wel enkele beloften. “Ondertussen is de situatie voor toeristen die met …

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) introduceerde dit jaar een nieuwe stadsvernieuwingssubsidie. Jaarlijks kiest de minister een thema waarrond een oproep wordt gelanceerd. Deze nieuwe subsidiestroom geeft steden de kans om via kleinschalige stadsvernieuwingsprojecten creatief en …

HASSELT – De aanhoudende druk van oppositielid Bert Lambrechts (N-VA) heeft uiteindelijk geloond. Er komt geen nieuwbouw aan het historische Begijnhof in hartje Hasselt. Ook zal er geen private partner in het spel komen. “Bij de opstart van dit project verklaarde de gedeputeerde zelf nog dat er …

HASSELT – Het provinciebestuur verklaarde het bod van de UHasselt op het Hasseltse begijnhof onontvankelijk. Daarmee staat de verkoop van deze waardevolle site voorlopig on hold. Desalniettemin is dit een unieke kans om stappen voorwaarts te zetten in het begijnhofdossier volgens N-VA Hasselt. “Het …