Financiën - Begroting

Nieuws over dit onderwerp

Meerjarenbegroting gemeenten leesbaarder maken

Eind januari hadden 293 van de 300 Vlaamse gemeenten hun meerjarenbegroting ingediend. Die kwam er na een intensieve oefening in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC). “Uit mijn ervaring …

151 miljoen nieuwe investeringen voor de Hasselaar

“De stad Hasselt investeert als nooit tevoren, op maat van de Hasselaar. Wij zijn de motor van onze samenleving en besteden daarbij bijzondere aandacht aan de zwakkeren met een stijging van de sociale …