Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Guido Fissette

Politieraadslid

Lut Creemers

Politieraadslid, Bibliotheekraad, Algemene Vergadering Cultuurcentrum Hasselt

Bert Lambrechts

Politieraadslid, Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf, Raad van Bestuur Abdijstite Herkenrode

Rik Dehollogne

Raad van Bestuur HeLics

Pinar Akbas

Algemene Vergadering Abdijsite Herkenrode, Algemene Vergadering Cultuurcentrum Hasselt

Lies Jans

Algemene Vergadering Abdijsite Herkenrode

Kenny Bloemen

Raad van Bestuur Cultuurcentrum Hasselt, Bibliotheekraad

Joy Donné

Joske Dybajlo-Dexters

Algemene Vergadering Cultuurcentrum Hasselt, Algemene Vergadering Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg