Vlaamse steun om tien schoolomgevingen in Hasselt veiliger te maken

Op 13 september 2019, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd - Sport - Bibliotheek, Mobiliteit - Openbare Werken

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeert 65.978,50 euro in de stad Hasselt om tien schoolomgevingen veiliger te maken. Het geld gaat naar gerichte infrastructuuringrepen, zoals de aanleg van rijbaankussens of gevleugelde zebrapaden. “Voor elke euro die de gemeente investeert in meer veiligheid aan de schoolpoort legt Vlaanderen er een euro naast”, zegt Weyts.

 

Lut Creemers, voorzitter van N-VA Hasselt, is tevreden met de Vlaamse steun. “Met kleine ingrepen kunnen we nu snel een concreet verschil maken voor de scholen.”

De meeste scholen liggen langs een lokale weg die door de gemeente beheerd en betaald wordt, maar op deze manier kan Vlaanderen toch bijspringen. Er wordt gemikt op ingrepen die normaal gezien gerealiseerd kunnen worden binnen een tijdsspanne van (maximaal) zes maanden, omdat er geen tijdrovende procedures voor nodig zijn.               

Weyts hoopt ook de rest van de gereserveerde middelen uit het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds snel toe te kennen. Elke gemeente kan een subsidieaanvraag indienen voor maximaal tien schoolomgevingen, waarbij elke schoolomgeving een subsidie van maximaal 25.000 euro kan ontvangen.

 

Schoolomgeving / Bedrag (€)

Kindercampus de Startlijn / € 6.761,00

Vrije Basisschool kindercampus Godsheide / € 6.001,50

Stedelijke Basisschool Rapertingen / € 6.264,50

Stedelijke Basisschool Kuringen / € 4.368,00

Vrije Basisschool de Hazelaar / € 10.807,00

Vrije Basisschool de Boomgaard / € 2.694,50

Vrije Basisschool kindercampus Catharina / € 12.500,00

Vrije Basisschool de Kievit / € 4.980,50

Vrije Basisschool kindercampus Tuinwijk / € 5.600,00

Scholen Kindsheid Jesu / € 6.001,50

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is