“Stad Hasselt toont geen interesse in kampeerauto’s”

HASSELT – Meer dan een jaar geleden diende N-VA-gemeenteraadslid Lies Jans een voorstel in voor de inrichting van een volwaardige standplaats voor kampeerauto’s. De meerderheid verwierp dit voorstel maar schepen Mondelaers deed wel enkele beloften. “Ondertussen is de situatie voor toeristen die met een kampeerauto naar Hasselt trekken voor geen meter verbeterd”, klaagt Jans.

 

Op de gemeenteraad van februari 2017 vroeg gemeenteraadslid Lies Jans de inrichting van een volwaardige standplaats voor kampeerauto’s. Dat was volgens haar nodig omdat de toeristen die in hun kampeerauto naar Hasselt komen, momenteel enkel aan de Alverberg terecht kunnen. Daar mag men bovendien niet langer dan 24u staan. Ze vroeg daarom een nieuwe site die uitgerust is met de nodige faciliteiten en waar er gedurende langere tijd gestationeerd mag worden. “De meerderheid verwierp mijn voorstel maar schepen Mondelaers deed enkele beloften. Telkens kaatste ze de bal daarbij wel terug naar het Vlaams niveau. Het logiedecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten moesten eerst door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd voordat het stadsbestuur verdere stappen kon zetten. Ondertussen deed de Vlaamse Regering wat ze moest doen maar het stadsbestuur blijft achter”, aldus Jans.

 

Extra toeristische troef

 

Jans kreeg van de schepen te horen dat er niet specifiek gefocust wordt op toeristen met kampeerauto’s. Ook een geschikte locatie werd nog niet gevonden.

“Heel jammer. N-VA Hasselt wil nu de stad Hasselt ook optimaal toegankelijk maken voor kampeerauto’s. De cijfers tonen aan dat deze toeristische vorm in de lift zit. Er worden ook subsidies voor de bouw van kampeerautoterreinen voorzien. Maar ook die subsidies werden dus nog niet aangevraagd. Lokale besturen hebben de mogelijkheid om kampeerautoterreinen uit te bouwen, dat kan zowel in recreatieve zones, zones voor openbaar nut en in bouwzone. We denken daarbij aan de Corda Campus, Herkenrode of de site rond ons zwembad. Het zijn maar voorstellen die uiteraard nog moeten worden uitgewerkt. Wij hopen dat de schepen hier een tandje bijsteekt. Want hiermee kan een extra toeristisch segment worden aangeboord. Zo kunnen we onze stad nog meer open stellen voor alle verschillende vormen van toerisme”, besluit Jans.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is