Minister Homans kent subsidie toe aan de stad Hasselt voor de creatie van meer groen in de stad

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) introduceerde dit jaar een nieuwe stadsvernieuwingssubsidie. Jaarlijks kiest de minister een thema waarrond een oproep wordt gelanceerd. Deze nieuwe subsidiestroom geeft steden de kans om via kleinschalige stadsvernieuwingsprojecten creatief en innovatief in te zetten op stedelijke uitdagingen.

Vrijdag 15 december werden er voor de eerste keer subsidies toegekend aan vijf Vlaamse steden, waaronder Hasselt, die vernieuwende projecten opzetten om hun steden te vergroenen.

 

“De creatie van meer ‘groen in de stad’ vormt het thema voor 2017. De nood aan voldoende kwalitatief groen in de Vlaamse steden is immers groot. De oproep moet steden aanzetten om slim en innovatief met het thema aan de slag te gaan”, aldus minister Homans.

 

De selectie van de projecten vond plaats na beoordeling door een jury van experten, op basis van duidelijke kwaliteitscriteria. De geselecteerde steden Hasselt, Aarschot, Antwerpen, Kortrijk en Sint-Niklaas ontvangen samen 1.200.000 euro.

 

Hasselt: creatief met containers

 

De stad Hasselt zocht en vond inspiratie in het buitenland om haar binnenstad te vergroenen en  experimenteert met mobiele stadsecosystemen. Stadsdiensten plaatsen 21 containers op verharde, onaantrekkelijke plekken, waar omwille van technische en/of budgettaire redenen pas in de toekomst een geplande heraanleg kan plaatsvinden. In die containers plant de stad een mix van streekeigen bomen, heesters en kruiden. Zowel bij de selectie, de inrichting als het beheer van de stadsecosystemen, worden de buurtbewoners betrokken. Het is de bedoeling dat de containers een vaste periode op eenzelfde plaats blijven staan. Wanneer een plek of een buurt wordt heraangelegd, zal men de container naar een andere onaantrekkelijke, grijze locatie verplaatsen.

 

De stad wil verschillende types van mobiele stadsecosystemen ontwikkelen. Elke container moet uitgroeien tot een op zichzelf staand stadsecosysteem waar tal van kringlopen duurzaam plaatsvinden. Het recept hiervoor is het creëren van een levende bodem. De stad onderzoekt daarvoor samen met haar kennispartners hoe men een optimaal bodemvoedselweb kan ontwikkelen in een mobiele omgeving. De stadsecosystemen zijn ‘proeflabo’s’ en zullen frequent gemonitord worden. Een draaiboek zal de inzichten en resultaten vertalen en moet als goede praktijk een inspiratiebron vormen voor andere lokale besturen.

 

Voor dit project ontvangt Hasselt 225.000 euro.

 

 

“Het project brengt op een unieke en innovatieve wijze meer groen in de stad. Een mooi voorbeeld van hoe we op een slimme manier onze steden kunnen vergroenen en dat hopelijk ook navolging krijgt in andere Vlaamse steden”, besluit minister Homans. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is