Stad wil digitale kloof verkleinen

Op 30 april 2021, over deze onderwerpen: Algemeen beieid, Lokaal sociaal beleid - OCMW

De stad Hasselt rolt een digitaal inclusiebeleid uit. “Door de coronacrisis moesten we noodgedwongen overschakelen naar een hoofdzakelijk digitale samenleving. Dat was en is lang niet voor iedereen even eenvoudig. Zo ontstond er een digitale kloof. Die willen we verkleinen,” aldus schepenen Dymfna Meynen en Frank Dewael, die samen aan deze digitale kar trekken.

 

Het digitaal inclusiebeleid van de stad Hasselt richt zich op drie grote doelen: volwassenen, kinderen/jongeren via de scholen en de dienstverlening van de stad. “Ons digitaal inclusiebeleid heeft als doel dat iedereen in deze snel digitaliserende wereld volop kan blijven participeren in de maatschappij. Dat is een hele uitdaging. Wat voor velen onder ons vanzelfsprekend is, is voor een grote groep een obstakel. Die digitale drempels willen we wegwerken,” legt schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen, ook bevoegd voor toegankelijkheid, uit.

“We hebben het dan bijvoorbeeld over betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot het internet maar evenzeer over basiscompetenties om met de verschillende digitale toepassingen om te kunnen gaan.  Dat kan aangepakt worden via openbare computerruimtes (OCR) waar één-op-één-begeleiding en vorming wordt gegeven. Die zijn voornamelijk gericht op volwassenen. We zullen opleidingen aanbieden in onze lokale dienstencentra. Verder zullen we het bestaande vormingsaanbod uitbreiden en nog meer naar de wijken brengen. Om de kinderen en jongeren te begeleiden, zullen we vanzelfsprekend nauw samenwerken met de scholen,” aldus nog Meynen.

Tot slot ligt een belangrijk onderdeel van dit inclusieverhaal bij de eigen dienstverlening van de stad. “Daarvoor werken we een actieplan uit waarin we onze prioriteiten vastleggen. Dit stadsbestuur zet stevig in op digitalisering van de dienstverlening maar we willen natuurlijk dat iedereen optimaal kan blijven genieten van onze diensten. Daarom moeten we iedereen meenemen in ons verhaal. Dat maakt dit project rond digitale inclusie zo belangrijk,” besluit schepen van digitalisering Frank Dewael.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is