Hasselt pakt uit met uniek vrijwilligersbeleid

Op 12 juni 2019

De stad Hasselt wil haar ambassadeursrol in Vlaanderen op het vlak van vrijwilligersbeleid nog verder verstevigen. “Alle Vlaamse steden willen weten hoe wij ons vrijwilligersbeleid aanpakken. Het is dan ook uniek. Geen enkele andere stad zet tegelijk in op intern en extern vrijwilligersbeleid in combinatie met de focus op specifieke doelgroepen”, aldus een fiere schepen van de Hasselaar Lies Jans.

 

Schepen Lies Jans zei het al bij de start van de bestuursperiode en ze houdt woord. Met de uitrol van het nieuwe, unieke vrijwilligersbeleid blijft Hasselt een voortrekkersrol spelen in Vlaanderen. “Ons vrijwilligersbeleid omvat drie grote pijlers: intern, extern en naar specifieke doelgroepen toe. Bij het interne vrijwilligersbeleid is de opmaak van een éénduidig, transparant en efficiënt waarderings-en vergoedingsbeleid een prioriteit. Dat was tot op heden nog te zeer verschillend van dienst tot dienst. Nu werkten we een transversaal, efficiënt en eenduidig beleid uit voor alle vrijwilligers van Groep Hasselt. Dat zijn er zo’n 800 in totaal. Onze bedoeling is om deze allemaal op dezelfde manier te waarderen en te ondersteunen.” De nadruk wordt gelegd op een uitgebreid waarderingsbeleid. “Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ze zijn dan ook onbetaalbaar en in principe is vrijwilligerswerk bij Groep Hasselt onbezoldigd. Daarom werkten we een uitgebreid waarderingsbeleid uit waarmee we hen toch willen belonen. Zo organiseren we één keer per jaar een groot vrijwilligersfeest en een ontbijt van de vrijwilliger. Maar we zorgen ook voor optimale begeleiding in de vorm van vrijwilligerscoaches. Bovendien voorzien we jaarlijks zo’n 35 euro per vrijwilliger waarmee de diensten hun eigen vrijwilligers nog een extra waardering kunnen geven, bv. met een daguitstapje of een extra vorming”, aldus Lies Jans.

De verdere uitbouw van het vrijwilligersplatform ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en kandidaat-vrijwilligers is prioritair voor het extern vrijwilligersbeleid. “We gaan als stad ook intensief helpen om vrijwilligers te koppelen aan organisaties. We zien nu dat er veel vraag is en het aanbod is zeker ook aanwezig. Wij gaan de verschillende partijen nu nog beter koppelen. Zowel via ons digitaal kanaal Give A Day als via persoonlijke gesprekken met onze vrijwilligerscoaches. Zo komt de juiste vrijwilliger met het juiste talent op de juiste plaats terecht”, vertelt Jans.

“Tot slot gaan we ons ook focussen op specifieke doelgroepen, de derde pijler van het beleid. Ik denk dan aan de inzet van vrijwilligers voor projecten die zich specifiek richten op mensen in kansarmoede of in eenzaamheid. Dat doen we dan met onze interne vrijwilligers en eventuele externe vrijwilligersorganisaties en met mensen uit de doelgroep zelf.”

Zo komt Hasselt tot een driesporenbeleid dat heel wat belangstelling wekt in Vlaanderen. “Alle (grote) steden hebben wel een uitgewerkt vrijwilligersbeleid maar geen enkele zet in op de drie pijlers tegelijk. Dat is onze troef en maakt ons uniek. Daarmee willen we nu verder aan de slag. Want vrijwilligers zijn de motor van de hechte samenleving waar wij naar streven”, besluit de schepen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is