Bevraging handelaars omtrent ontwikkeling ruimtelijke detailhandelvisie

HASSELT – Met een online bevraging bij de handelaars start de stad Hasselt het traject dat uiteindelijk moet uitmonden in een nieuwe ruimtelijke detailhandelvisie. “Elke handelaar krijgt een vragenlijst in zijn mailbox over kansen, knelpunten, behoeften en de toekomst van Hasselt als winkel- en bezoekerscentrum. We willen alle ondernemers betrekken, ook diegene buiten het stadscentrum. Want de visie die we gaan ontwikkelen heeft betrekking op het volledige Hasseltse grondgebied,” aldus schepenen Dehollogne en Schepers.

 

De stad Hasselt, met meer dan 2000 verkooppunten, wil een ruimtelijke visie uitschrijven in functie van een proactief detailhandelsbeleid. Daarvoor gaan ze in eerste instantie te rade bij de ondernemers zelf. “Álle ondernemers binnen de verschillende winkelgebieden. Dus: handelaars, horecauitbaters, diensten, cultuur en vrije beroepen. We willen immers gaan voor sterke en diverse winkelgebieden,” benadrukt schepen van Lokale Economie Rik Dehollogne.

 

“De detailhandel speelt natuurlijk een belangrijke rol in de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad. De afgelopen jaren werden heel wat nieuwe, grote detailhandelsprojecten zoals de Blauwe Boulevard, Quartier Canal, Ikea, … gerealiseerd. Daartegenover heeft de stad te kampen met leegstaande handelspanden en een verschraling van het aanbond in het centrum maar ook aanvragen voor baanwinkels langs steenwegen en winkels in KMO-zone. Dit zijn problematieken die voor de stad én de commerciële sector een belangrijke ruimtelijke uitdaging vormen en waarmee we aan de slag gaan. Mede op basis van deze bevraging schrijven we een ruimtelijke visie uit en bekijken we welke ruimtelijke acties er eventueel op korte termijn genomen kunnen worden”, aldus schepen van Ruimtelijke ordening Marc Schepers.

 

“Via een consistent en transparant kleinhandelsbeleid kan de stad sneller en gemakkelijker anticiperen op toekomstige uitdagingen van het vlak van kleinhandel. Deze bevraging van onze handelaars is daar een eerste stap toe,” besluit Dehollogne.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is