Een sterke lokale economie: leverancier van welvaart in het centrum en de deelgemeenten

Van buurtwinkel tot retail gigant, van vakman tot diensten- maak- en kenniseconomie: elke ondernemer draagt zijn steentje bij aan de welvaart van Hasselt. Daarvoor moeten ze kunnen rekenen op waardering van het stadsbestuur.

We stellen één dossierbeheerder aan voor onze (potentiële) ondernemers. Hij/zij is het rechtstreekse aanspreekpunt en begeleidt de ondernemer in alle aspecten en contacten die nodig zijn met de administratieve diensten.

Hasselt shoppingstad

We vragen de erkenning aan als toeristisch centrum. Dit geeft ons de flexibiliteit om op regelmatige basis acties te ondernemen, zoals bijvoorbeeld een zondagopening op elke eerste zondag van de maand.

Als shoppingstad heeft Hasselt de afgelopen decennia naam en faam verworven tot ver buiten de provinciegrenzen. Door de opkomst van het online shoppen, komt de stadskern onder druk te staan en zijn maatregelen nodig om het handelscentrum te ondersteunen. Een duidelijke afbakening van de detailhandelskern is een eerste maatregel. We stellen een aparte stedenbouwkundige verordening op voor dit gebied. Hierdoor kunnen we de zones doelgericht en met een duidelijke visie invullen. 

Aan onze MobiPunten installeren we een pakjesservice: de klant doet zijn aankoop en laat die achter in de winkel. Winkels laten de koopjes op dat Mobipunt afleveren, zodat de consumenten langer in de stad kunnen rondkuieren zonder tassen en pakjes mee te zeulen. Wanneer ze naar huis vertrekken, ligt hun aankoop in de voorziene ruimte aan de randparking. Extra voordeel: het gebruik van de randparkings wordt nog interessanter. Meer hierover vind je in het hoofdstuk mobiliteit.

Retail van de toekomst

Hasselt moet de shoppingstad van de 21ste eeuw worden. Het koopgedrag van de Vlaming verandert en N-VA Hasselt wil de lokale handelaars ondersteunen om daarop in te spelen. Start-ups die op innovatieve wijze producten en diensten aanbieden om onze lokale handelaars te versterken, krijgen een incubator in het centrum van de stad. We werken slimme oplossingen uit om onze handelaars zowel digitaal als fysiek met elkaar te verbinden opdat ze vol enthousiasme en voldoende gewapend de uitdagingen van de 21ste eeuw kunnen aanpakken.

Betrokkenheid van onze lokale handelaars

De promotie voor het centrum en de organisatie van activiteiten zijn taken voor de centrummanager die een brug vormt tussen de handelaars en het stadsbestuur. We geven onze centrummanager enkele specifieke doelen mee. Die moet hij halen. Daarmee moet hij aan de slag. De acties die onze centrummanager onderneemt, moeten doelgericht zijn en aantoonbare resultaten opleveren.

Het succesrecept van de Hasseltse binnenstad is de bonte mix van functies: detailhandel, horeca, cultuur, amusement, diensten, administratie, onderwijs en zéker ook bewoning. We moeten streven naar een evenwicht tussen deze functies, en tijdelijke herbestemming –met omkeerbaarheid- kan een goede oplossing zijn bij langdurige leegstand. Binnen het kerngebied geven we premies voor starters maar belasten we evenzeer leegstand. Buiten het kernwinkelgebied stimuleert de Vlaamse overheid definitieve herbestemming, wat wij actief willen promoten.

Het actief werven van grote namen uit retail en horeca, het opwaarderen van de Hasseltse evenementen, seizoensgebonden decoraties aanbrengen in de straten... 'Kernversterking' betekent een lijst van acties, waar de N-VA in Hasselt mee aan de slag wil. Onze stad moet weer bruisen door de aanwezigheid van een divers publiek: iedereen moet zijn gading vinden om er te wonen, te bezoeken, uit te gaan, te leven. Voorts zijn een vlotte mobiliteit en een goed werkend parkeerbeleid, vanzelfsprekend, onontbeerlijk.

In de deelgemeenten hebben buurtwinkels een commerciële én sociale functie. Daarom moeten we hun voortbestaan verzekeren. Een renovatiepremie voor leegstaande panden behoort tot de opties, en dit binnen een afgebakend kerngebied per deelgemeente. Om ondernemers in onze deelgemeenten optimale kansen te geven, spenderen we bijzondere aandacht aan parkeermogelijkheden en bereikbaarheid. Hasselaren moeten in hun buurt terecht kunnen voor het merendeel van hun boodschappen. De verschillende deelgemeenten moeten weer bruisen van activiteit.

Bij wegenwerken gaat het Minder Hinder-plan in werking: de hinder voor handelszaken wordt op een gestructureerde manier zoveel mogelijk beperkt/verkort, door coördinatie tussen de verschillende aannemers en nutsbedrijven die de werken moeten uitvoeren. De handelaars binnen zulk werfgebied krijgen automatisch een compensatie van de Vlaamse overheid.

Een bloeiende markt

N-VA Hasselt wil de wekelijkse markt nieuw leven inblazen. We voeren een voordeelkaart in, waarmee de klant leuke prijzen kan winnen (bv. een ballonvaart, een etentje in een horecazaak in de binnenstad, enzovoort). Zo versterken we de band tussen markt en centrum. Elke maand animeren we de vrijdagmarkt met ambachtslui (in combinatie met onze ambachtelijke cultuurzone: zie Thema Cultuur) die hun producten op authentieke wijze komen voorstellen. De markt is geregeld maar half bezet. We stimuleren de marktkramers om zoveel mogelijk hun kraam op te zetten en aanwezig te zijn. Wie 80% van de markten aanwezig is, krijgt 20% korting op zijn standgeld.

Innovatie en kennis

In Hasselt huist een groot aantal bedrijven in de innovatieve- en kenniseconomie, wat wij enthousiast toejuichen. Daarnaast vinden wij dat ook de maak-economie zijn plaats moeten hebben, en gezien de ontwikkelingen in de e-commerce en onze vlotte aansluiting op autosnelwegen, moet het voor Hasselt mogelijk zijn op termijn een 'e-warehouse' te huisvesten. We inventariseren de beschikbare KMO-grond, de bestaande KMO-zones krijgen een opsmuk, zowel op het vlak van inrichting, als van onderhoud én mobiliteit. Onze KMO-manager zorgt voor meer uitstraling van onze KMO-zones. De Corda Campus is een knap uitgebouwde site. Wij gaan daarin verder en trekken nog meer diensten- en productie-economie aan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is