Burenparticipatie voor nieuwbouw Café Anoniem

Op 9 september 2020, over deze onderwerpen: Algemeen beieid, Lokaal sociaal beleid - OCMW

Op dinsdag 8 en donderdag 10 september roept het stadsbestuur de buurtbewoners van de site ‘Oude Statie’ samen voor een infomoment rond het nieuwe Café Anoniem. “Hiermee willen we de buurt van bij de eerste stap in het project betrekken. Dit is uniek. Zo zullen de omwonenden zelfs input kunnen geven over het ontwerp”, aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA).

 

“Deze infomomenten zijn erg belangrijk voor het stadsbestuur. In eerste instantie willen we een pak vooroordelen die er leven rond Café Anoniem uit de wereld helpen. Er kleeft immers een negatieve bijklank aan dit inloopcentrum. We hebben dan ook alle begrip voor de ongerustheid die er heerst bij de buurtbewoners. Onder meer door de architecturale invulling én door duidelijke handhaving van onze politiediensten willen we de overlast die nu bijna uitsluitend wordt veroorzaakt door figuren die niets met Café Anoniem te maken hebben, in de toekomst tegengaan,” laat Lies Jans weten.

“We zullen ook een nieuwe naam kiezen want de huidige dekt de landing niet. Café Anoniem is ook geen café. Je kan er bijvoorbeeld geen alcoholische dranken nuttigen en 19u30 is het sluitingsuur. Café Anoniem is een maatschappelijk project waarbij we de zelfredzaamheid van dak-en thuislozen willen bevorderen en de armoede willen terugdringen. Bovendien kunnen niet alleen dak-en thuislozen er terecht. Het is ook een inloopcentrum voor mensen die nood hebben aan sociaal contact of willen deelnemen aan doelgerichte projecten. Door het succes en de oplopende bezoekersaantallen had de huidige locatie haar limieten bereikt.”

In de nieuwe locatie zal er meer ruimte zijn voor de specifieke werking van de ontmoetingsplek. “Er komen aparte consultatieruimtes voor de straathoekwerkers, de straatverpleegkundigen en de hulpverleners van het CAW en CAD. Hierdoor zullen de gasten beter opgevolgd kunnen worden en zal de dak-en thuislozenproblematiek efficiënter aangepakt kunnen worden. Ook zal er een actievere begeleiding zijn door de aanwezigheid van een atelierruimte. Naast de dagopvang zal ook de nachtopvang geïntegreerd worden. Dit alles trouwens nog steeds in combinatie met de overige initiatieven die de stad neemt in het kader van haar armoedebeleid en dak-en thuislozenzorg,” legt Jans uit.  

De keuze van de locatie heeft ook haar redenen. “We zochten naar gronden die eigendom waren van de stad. Verder ligt het aan de rand van de wijk Runkst maar toch afgelegen en betrekkelijk geïsoleerd tussen de Truierbrug en het spoor. De stad vraagt nu input aan de buurt voor de invulling van het project dat echt nog in de embryonale fase zit. Zodoende kan er nog effectieve impact zijn op het eindresultaat dat trouwens voor het overgrote deel met Vlaamse middelen gefinancierd wordt. We zullen zeker rekening houden met de bekommernissen die er geuit zijn en nog geuit zullen worden. Bovendien stopt het participatietraject niet bij deze infomomenten. Gedurende het hele realisatieproces, maar zelfs erna, willen we de omwonenden betrekken,” stelt Jans.

De buurtbewoners dienden in te schrijven voor deze infomomenten. Die inschrijvingen zijn ondertussen afgesloten.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is