“Affaire Winterland symptomatisch voor Hasselts beleid”

HASSELT – N-VA Hasselt vraagt de bijeenroeping van het deontologisch comité naar aanleiding van de onthullingen rond het kerstevenement Winterland. “De Hasselaar heeft het recht te weten wat er met zijn belastinggeld gebeurt. Daarom eisen we volledige transparantie rond de organisatie van dit evenement. De rol van sommige mandatarissen van de stad is immers op zijn minst dubieus”, aldus oppositieleider Steven Vandeput.

 

“Wij hebben van bij het begin van deze bestuursperiode vragen gesteld bij de manier waarop Winterland georganiseerd werd. De kostprijs voor de Hasselaar, de rol van sommige mandatarissen, de meerwaarde voor de stad? Het riep bij ons al van in 2013 vragen op. Onze raadsleden Lies Jans en Joske Dexters pluisden dit dossier in het verleden al stevig uit”, aldus Steven Vandeput. “Het is goed dat dit nu ook naar buiten komt. Maar wij willen volledige transparantie. Wij dachten dat de kerstman een vaste stek had op Winterland maar blijkbaar loopt hij daar ook nog in een andere gedaante rond. Het kan niet dat er belastinggeld wordt gebruikt om cadeautjes uit te delen.”

 

De N-VA stuurt nu een brief naar de stadsecretaris waarin gevraagd wordt om het deontologisch comité bijeen te roepen. “We hadden nog even gehoopt dat dit stadsbestuur zelf zou reageren op deze onfrisse zaak. Maar dat bleek ijdele hoop. Daarom vragen we nu om dit in het deontologisch comité te behandelen. Het is precies voor dergelijke zaken dat er op initiatief van ons raadslid Jan Wouters, een deontologische code in het leven werd geroepen. Dat is natuurlijk geen dode letter. Hier moeten we dit toepassen. Dat zijn we aan de Hasselaar verplicht. Die moet immers weten hoe er met zijn belastinggeld wordt omgegaan,” besluit Vandeput.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is