Het Hasseltse Begijnhof: wat denkt u?

Via deze rubriek willen we graag uw mening horen. Telkens leggen we een nieuw onderwerp op
tafel. Deze keer willen we weten wat uw visie is op het Begijnhof. Alle opmerkingen, suggesties, visies
en mooie ervaringen zijn welkom.